POI / Attractions - Detail page | Hanoi Daewoo Hotel Skip to main content

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Quần thể kiến trúc đền tuyệt đẹp xây dựng từ năm 1070 thờ Khổng Tử. Kiến trúc lịch sử xa xưa in dấu trong những khoảnh vườn tĩnh lặng.

58 Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Trở Về Đầu Trang