Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Quần thể kiến trúc đền tuyệt đẹp xây dựng từ năm 1070 thờ Khổng Tử. Kiến trúc lịch sử xa xưa in dấu trong những khoảnh vườn tĩnh lặng.

58 Quoc Tu Giam, Hanoi, Vietnam