POI / Attractions - Detail page | Hanoi Daewoo Hotel Skip to main content

Bảo Tàng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Vị Lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh. Du khách có thể vào Lăng để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem nghi lễ đổi ca gác tại đây. Quý khách được yêu cầu ăn mặc trang nghiêm và không mang máy ảnh vào lăng.

 

2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Trở Về Đầu Trang