Hồ Tây

Hồ nước ngọt mênh mông nằm giữa trung tâm Hà Nội tuyệt đẹp thấp thoáng bóng đền chùa lịch sử ven hồ và những công viên thư giãn kề bên.


 

Tay Ho, Hanoi, Vietnam