Đền Ngọc Sơn

Một ngôi đền lịch sử tại hồ Hoàn Kiếm được xây dựng từ năm 1865, dành riêng cho Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cùng các nhà Triết học Nho giáo và Đạo giáo khác.


 

Dinh Tien Hoang street, Hoan Kiem, Hanoi , Vietnam