Gia Đình Daewoo

Khách sạn Hà Nội Daewoo có văn hóa làm việc chuyên nghiệp và những người đồng nghiệp thân thiện.

VĂN HÓA 

Văn hóa tại khách sạn Hà Nội Daewoo xoay quanh khái niệm RESPECT (Sự tôn trọng), biểu trưng cho 07 khía cạnh: Responsibility (Trách nhiệm), Empowering (Trao quyền), Supporting (Hỗ trợ), Personal Solution (Giải pháp cá nhân), Enriching (Làm phong phú), Communicating (Giao tiếp) và Teaming (Làm việc theo nhóm).

Tại khách sạn Hà Nội Daewoo, các thành viên luôn được hỗ trợ để phát triển toàn diện các kỹ năng, từ đó đạt được mục tiêu tương lai ngắn, trung và dài hạn.

HOẠT ĐỘNG 

Chúng tôi đóng góp cho sự phát triển của xã hội qua việc thực hiện các hoạt động kinh doanh dựa trên các nguyên tắc cân bằng, tôn trọng môi trường và cộng đồng. Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa cho toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) như Ngày hội hiến máu, Ngày xanh, các chương trình đào tạo nội bộ, chuỗi sự kiện lan tỏa yêu thương, sẻ chia với xã hội,...

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo luôn nỗ lực hết mình để các thành viên của gia đình Daewoo được hưởng chế độ lương cạnh tranh cùng nhiều quyền lợi đi kèm, từ đó đảm bảo cuộc sống bền vững cho hiện tại và tương lai.