THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA BỂ BƠI

Kính gửi Quý khách hàng,

CLB xin thông báo bể bơi sẽ đóng cửa từ ngày 06 -12/03 để bảo trì định kỳ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách.

- BAN GIÁM ĐỐC -