THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA

Kính gửi Quý khách hàng,

Khách sạn Hà Nội Daewoo xin thông báo bể bơi sẽ đóng cửa từ ngày 15-24/01/2024 để bảo trì định kỳ và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25/01/2024.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách.

- Ban Giám đốc -